پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
شنبه 23 شهریور
نشست پیش مجمع جاری شرکت توسعه برای سال مالی ۹۷
نشست پیش مجمع جاری شرکت توسعه برای سال مالی ۹۷
با حضور مدیرعامل برگزار شد/

در نشست پیش مجمع جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره، موضوعات مجمع جاری این شرکت برای سال مالی ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، صبح شنبه ۲۳ شهریور ماه جلسه ای به منظور بررسی موضوعات مختلف مجمع جاری شرکت توسعه برگزار شد. از مهمترین مباحث این جلسه، بررسی صورت های مالی جاری در سال ۹۶ بود.

گفتنی است در این جلسه که به مدت دو ساعت به طول انجامید، فتح الهی معاون پشتیبانی، حسینی معاون جذب سرمایه و مشارکت های مردمی و همچنین جمعی از مدیران ستادی و کارشناسان مربوطه نیز حضور داشتند.

شایان ذکر است مجمع جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح فردا یکشنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان در محل وزارتخانه برگزار خواهد شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved