دوشنبه, 04 تیر, 1397
MONDAY, June 25, 2018
دو شنبه 20 شهریور
نمازخانه مرکزی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی صورت گرفت ؛
نمازخانه مرکزی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی صورت گرفت ؛
برگزاری مراسم "جشن عید غدیر "


با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته از سوی مجموعه " جشن عید غدیر" با حضور عاشقان ولایت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، به همت مدیریت مجموعه ، مراسم جشنی به مناسبت "عید امامت و ولایت" در نمازخانه مرکزی مجموعه بعد از اقامه نماز ظهر وعصر به امامت آقای نواب کاشانی برگزار گردید.

این مراسم با حضور روسای فدراسیونهای ورزشی و هیئتهای مستقر ، کارمندان و پرسنل زحمتکش مجموعه برگزار گردید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved