جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
سه شنبه 12 آذر
بازدید میدانی رضایی مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی از مجموعه ورزشی شهید شیرودی
بازدید میدانی رضایی مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی از مجموعه ورزشی شهید شیرودی
ظهر امروز سه شنبه 12 آذرماه 1398 به همراهی کابلی صورت گرفت ؛

مدیریت امور پیمانها و رسیدگی فنی از بخشهای مختلف مجموعه ورزشی شهید شیرودی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ رضایی مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امروز سه شنبه 12 آذرماه 1398 ، ابتدا جلسه ای دردفتر کابلی مدیرمجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار نموده و درباره موضوعات متعددی پیشنهاداتی در خصوص درج در قراردادهای بهره برداری از طرف مجموعه ارائه گردید.

در این جلسه رضایی ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته توضیحاتی جهت اصلاح قراردادهای مجموعه و شرکت توسعه ارائه کردند و در خصوص تشکیل جلسه ای در هفته آینده جهت تبادل نظر کلیه مدیران مجموعه ها جهت اصلاح مشکلات قراردادها خبر دادند.

در ادامه کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در خصوص طرح های پشنهادی توضیحات کاملی را ارائه نمود.

در خاتمه کابلی مدیر مجموعه به اتفاق رضایی مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی ، معانین و مسئولان ستادی مجموعه ضمن بازدید از بخش های مختلف مجموعه شهید شیرودی در جریان آخرین وضعیت آن ، اماکن تحت اختیار و طرح های در حال اجرای آن قرار گرفت.

گفتنی است در این بازدید ، نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی ، رضایی مسئول دفتر فنی ، زارع نیا مسئول امور اداری و تدارکات ، طهرانچیان سرپرست امور حقوقی ، بازگیر مسئول برق ، تاسیسات و مخابرات و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.

شایان ذکر است جلسه و بازدید به مدت سه ساعت به طول انجامید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved