شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
دو شنبه 21 مهر
مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی به صورت وبینار۲۳مهر برگزار می شود
مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی به صورت وبینار۲۳مهر برگزار می شود
مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ به صورت وبینار در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، در این مجمع که ساعت ۱۴ برگزار می شود، اعضای مجمع به صورت وبینار به بررسی عملکرد سال ۹۸ و ارزیابی برنامه های آتی می پردازند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved