دوشنبه, 29 مهر, 1398
MONDAY, October 21, 2019
سه شنبه 18 تیر
نشست کابلی با بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نشست کابلی با بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
برخی از بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز سه شنبه 18 تیرماه 1398 دیداری با حضور بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی با توفیق کابلی برگزار شد.

در این جلسه بررسی مشکلات ، برطرف کردن نواقص و اماکن ورزشی مربوطه و همچنین کلاسهای تابستانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست باقری معاون پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی و رضا زارع نیا مسئول امور اداری و تدارکات مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved