جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
شنبه 24 فروردین
عملیات راه اندازی ، راه بند مکانیکی درب ضلع جنوب غربی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز شد
عملیات راه اندازی ، راه بند مکانیکی درب ضلع جنوب غربی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز شد
مراحل راه اندازی تردد خروج مراجعین محترم از ضلع جنوب غربی مجموعه در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ از امروز شبنه 24 فروردین ماه 1398 با دستورکابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی عملیات راه اندازی ، راه بند مکانیکی درب ضلع جنوب غربی توسط پرسنل زحمتکش واحد های خدمات و تأسیسات ؛ آغاز شده و در حال انجام می باشد.

لازم به توضیح است راه اندازی راه بند مذکور صرفاً جهت خروج مراجعین محترم می باشد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved