پنج شنبه, 09 بهمن, 1399
THURSDAY, January 28, 2021
پنج شنبه 01 خرداد
راهنمای مراحل بازگشایی اماکن ورزشی پس از کرونا
راهنمای مراحل بازگشایی اماکن ورزشی پس از کرونا
جهت بازگشایی اماکن ورزشی اقدامات ذیل توسط مدیر باشگاه می بایست صورت پذیرد:

۱. ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir وزارت بهداشت

۲. مطالعه کامل دستور المعمل بازگشایی اماکن ورزشی پس از کرونا ( دانلود فایل) در سایت www.ifsm.ir/news/48327

* جدول فرم تاییدیه بهداشتی

* فرم تعهد نامه مدیر باشگاه

* فرم خوداظهاری

* فرم غربالگری

- دوره آموزشی کرونا ویروس همراه با آزمون آنلاین


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved