یکشنبه, 29 فروردین, 1400
SUNDAY, April 18, 2021
سه شنبه 26 اسفند
گزارش فعالیت های سال ۹۹ و بررسی برنامه های سال ۱۴۰۰
گزارش فعالیت های سال ۹۹ و بررسی برنامه های سال ۱۴۰۰
نشست پایان سال معاونین و مدیران شرکت توسعه با مهندس کریمی/

نشست پایان سال شورای معاونین و مدیران ستادی و مجموعه های ورزشی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی سه شنبه 26 اسفندماه در نشستی با معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با تشکر از زحمات ایشان در سال 99 ، بر برنامه ریزی دقیق و منسجم و همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر واحدهای ستادی و مجموعه های ورزشی در سال جدید تاکید نمود.

در این نشست که در تالار نصرت مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، برنامه های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در سال ۱۴۰۰ بیان گردید


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved