پنج شنبه, 01 فروردین, 1398
THURSDAY, March 21, 2019
سه شنبه 21 فروردین
جهت بازدید از پروژه های نیم تمام/ مهندس کریمی راهی استان قم می شود
جهت بازدید از پروژه های نیم تمام/ مهندس کریمی راهی استان قم می شود
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به استان قم سفر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی صبح سه شنبه 21 فروردین ماه به منظور بررسی وضعیت برخی پروژه های ورزشی نیمه تمام استان قم، راهی این استان خواهد شد.

در این سفر، مهندس عباسی معاون فنی و مهندسی شرکت و علیپور مدیر فنی منطقه نیز حضور خواهند داشت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved