پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
چهار شنبه 23 بهمن
برگزاری رکوردگیری در سالن تیراندازی شهید کبکانیان ویژه کارمندان
برگزاری رکوردگیری در سالن تیراندازی شهید کبکانیان ویژه کارمندان
رکوردگیری در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ به همت و هماهنگی های صورت گرفته توسط هیئت تیراندازی استان تهران جهت کارمندان سازمان غذا و دارو و همکاری مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی یک دوره رکوردگیری ویژه آقایان و بانوان به میزبانی سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید کبکانیان روز شنبه 26 بهمن 1398 برگزار می گردد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved