چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
سه شنبه 21 اسفند
تاکید مهندس کریمی بر رعایت حق و حقوق کارکنان بهره بردار و پیمانکاران مجموعه های تابعه
تاکید مهندس کریمی بر رعایت حق و حقوق کارکنان بهره بردار و پیمانکاران مجموعه های تابعه
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از مدیران مجموعه ها خواست بر رعایت حق و حقوق کارکنان بهره بردار و پیمانکاران مجموعه های تابعه نظارت نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، در نامه مهندس کریمی به مدیران مجموعه های ورزشی تحت پوشش این شرکت در روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه آمده است:

پیرو ابلاغ منشور اخلاقی بهره برداران اماکن فرهنگی، ورزشی و خدماتی مجموعه های ورزشی تابعه، شایسته است به صورت مکتوب به بهره برداران اعلام گردد نسبت به حق و حقوق کارکنان و پیمانکاران مجموعه های خود، ضوابط اداری و قانونی را رعایت نمایند. در صورت دریافت شکایات و تضییع حقوق آنها، این شرکت نسبت به صدور رضایتنامه و حضور در مزایدات آتی، تجدید نظر خواهد کرد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved