چهارشنبه, 25 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 15, 2020
دو شنبه 09 تیر
بررسی تکمیل و بهره برداری پیست اسکیت اراک
بررسی تکمیل و بهره برداری پیست اسکیت اراک
در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان و معاون عمرانی استاندار استان مرکزی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، وضعیت برخی پروژه های ورزشی این استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عابد حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان و مهدی زندیه وکیلی معاون امور عمرانی استاندار مرکزی دوشنبه ۹ تیرماه به منظور بررسی وضعیت چندین پروژه ورزشی این استان، در دفتر مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه حضور یافتند.

تکمیل پروژه پیست اسکیت اراک مهمترین مبحث این جلسه بود که نواقص مربوطه و روکش سطح پیست و همچنین تاریخ بهره برداری مورد تبادیل نظر قرار گرفت. با بهره برداری این پروژه، افزایش سرانه فضای ورزشی که از مطالبات جامع ورزش و مردم استان مرکزی به شمار می‌رود تحقق پیدا خواهد کرد.

دیگر پروژه فعال ماه های اخیر استان مرکزی، بحث تارتان پیست دوومیدانی ورزشگاه فوتبال ۱۵هزار نفری امام خمینی (ره) اراک بود که جهت بهره برداری ورزشکاران این رشته، چند ماه پیش به اتمام رسید.

این جلسه به مدت یک ساعت به طول انجامید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved