جمعه, 15 فروردین, 1399
FRIDAY, April 3, 2020
سه شنبه 27 اسفند
گزارش فعالیت های سال 98 و بررسی برنامه های سال 99
گزارش فعالیت های سال 98 و بررسی برنامه های سال 99
نشست پایان سال معاونین و مدیران ستادی و مجموعه های ورزشی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به صورت جداگانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی سه شنبه 28 اسفندماه در نشست های جداگانه با معاونین، مشاورین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با تشکر از زحمات ایشان در سال 98 ، بر برنامه ریزی دقیق و منسجم و همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر واحدهای ستادی و مجموعه های ورزشی در سال 99 تاکید نمود.

در این نشست های جداگانه مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی، هنرور معاون پشتیبانی و حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه به همراه مدیران ستادی و مجموعه ها با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار و گفتگو کرده و به ارایه برنامه های خود در سال جدید پرداختند.

در خاتمه این نشست ها، از سوی مهندس کریمی از زحمات معاونین، مشاورین و مدیران قدردانی به عمل آمد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved