پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
دو شنبه 15 دی
دکتر غلامرضا نوروزی با ۲۷ رای، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی شد.
دکتر غلامرضا نوروزی با ۲۷ رای، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی شد.
دکتر نوروزی با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دکتر نوروزی، ۲۷ رای کسب کرد.

همچنین دکتر داوود باقری، ۱۴ رای به دست آورد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved