پنج شنبه, 09 بهمن, 1399
THURSDAY, January 28, 2021
سه شنبه 30 اردیبهشت
بررسی طرح سرمایه گذاری بلند مدت پیست های اسکی دیزین و شمشک با حضور مدیرعامل شرکت توسعه
بررسی طرح سرمایه گذاری بلند مدت پیست های اسکی دیزین و شمشک با حضور مدیرعامل شرکت توسعه
جلسه هم اندیشی طرح سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیست های اسکی دیزین و شمشک با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، در ادامه جلسه ابتدای هفته جاری پیرامون سرمایه گذاری در یست های دیزین و شمشک با حضور رییس فدراسیون اسکی و مدیران فعلی و سابق این پیست ها، صبح امروز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه نیز جلسه ای بدین منظور با حضور مهندس کریمی مدیرعامل، رحمتی، هنرور و حسینی معاونین شرکت توسعه، غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و ساوه شمشکی رییس اسبق فدراسیون اسکی برگزار شد.

طی این جلسه، راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از پیست های اسکی مربوطه به صورت بلند مدت و مطلوب جهت بهره برداری بخش خصوصی به منظور میزبانی شایسته از اسکی بازان محترم در فصول جدید مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه، حمیسی مدیر مجموعه های دیزین و شمشک، انصاری ذیحساب جاری شرکت توسعه، قربانعلی سولقانی مدیر سابق پیست دیزین، تقی زاده مدیر فنی منطقه شرکت توسعه، کثیری نماینده قراردادهای شرکت توسعه و نمایندگان فدراسیون اسکی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved