سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
پنج شنبه 24 تیر
در زمینه ورزش در این دولت اقدامات و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است
در زمینه ورزش در این دولت اقدامات و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است
دکتر روحانی در آیین افتتاح طرح های ملی ورزشی وزارت و ورزش و جوانان:

🔸️در زمینه ورزش در این دولت اقدامات و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است

🔸️افزایش 12 برابری خانه‌های ورزش روستایی به معنای عدالت ورزشی و توجه دولت به روستاها است

🔸️توجه به روستائیان در این دولت با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست

🔸️احداث 142 خانه جوان در کشور نشان دهنده اهمیت این دولت به جوانان است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved