چهارشنبه, 04 اردیبهشت, 1398
WEDNESDAY, April 24, 2019
سه شنبه 13 آذر
جلسه هماهنگی و نحوه اجرای آئین نامه مسابقات فوتبال گل کوچک برگزار شد
جلسه هماهنگی و نحوه اجرای آئین نامه مسابقات فوتبال گل کوچک برگزار شد
با حضور پیشکسوتان فوتبال در دفتر مدیریت مجموعه؛

طی جلسه ای با حضور پیشکسوتان فوتبال در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز سه شنبه مورخ 13 آذرماه 1397 جلسه ای با حضور کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی ، نصراله استاد رحیم پیشکسوت فوتبال و بهمن اسدی پیشکسوت رسانه برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مسائل مختلف خصوصاً برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک در زمین دومنظوره مجموعه بحث و تبادل نظر گردید.

در این جلسه که حدود یک ساعت به طول انجامید ، باقری معاون پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی ، رمضان زاده مسئول حراست و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved