پنج شنبه, 04 بهمن, 1397
THURSDAY, January 24, 2019
شنبه 21 بهمن
بازدید دکتر سلطانی فر و مهندس کریمی از مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهدا
بازدید دکتر سلطانی فر و مهندس کریمی از مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهدا
وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ظهر امروز شنبه 21 بهمن ماه از برخی مجموعه های سوارکاری تهران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه، دکتر سلطانی فر و مهندس کریمی در ابتدا راهی مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران شدند. ایشان ضمن بازدید از بخش های مختلف، دیداری را با مسوولان داخلی مجموعه برگزار نمودند. در این بازدید، گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران نیز حاضر بود.

در ادامه وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه با حضور در مجموعه سوارکاری شهدا، از این مجموعه قدیمی بازدید کردند.
گفتنی است آقایان جعفری معاون پشتیبانی، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل و خمارلو مدیر روابط عمومی نیز در این بازدید حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved