شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
یک شنبه 03 اسفند
یازدهمین جلسه شورای معاونین مجموعه باحضور جلائیان برگزار شد
یازدهمین جلسه شورای معاونین مجموعه باحضور جلائیان برگزار شد
در یازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه شیرودی در خصوص موضوعات جاری و در دست اقدام بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز یکشنبه 3 اسفندماه 1399 از ساعت 10 صبح، یازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه با حضور جلائیان در خصوص مباحث مختلفی بحث و تبادل نظر شد.

مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی پیرو بازدیدهای بعمل آمده از انبارهای مجموعه و ثبت اموال بدون پلاک و ارزش گذاری اموال و همچنین بروز رسانی لیست های موجود نکاتی را به حاضرین تأکید نمود.

در ادامه جلسه مقرر شد اماکن در نوبت مزایده مجموعه از امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور پیگیری گردد.

ضمن اینکه برنامه ریزی لازم در راستای برگزاری هرچه بهتر مسابقات لیگ شمشیربازی و کاراته در سالن شهید افراسیابی صورت پذیرد.

لازم به توضیح است در این جلسه که به مدت 1 ساعت به طول انجامید؛ نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی ، عباسی مسئول حراست ، پیچگاه رئیس امور اداری و تدارکات و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved