پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
دو شنبه 06 مرداد
بازدید میدانی جلائیان از وضعیت برخی اماکن ورزشی
بازدید میدانی جلائیان از وضعیت برخی اماکن ورزشی
نشست سرپرست مجموعه با معاونین و مسئولان ستادی

جلسه داخلی معاونین و مسئولان ستادی امروز با سرپرست مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز دوشنبه 6 مردادماه 1399، جلسه داخلی معاونین و مسئولین مجموعه با حضور جلائیان سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص نظارت مستمر بر اماکن ورزشی علی الخصوص پس از بازگشایی و نحوه ارائه خدمات به مراجعین و ورزشکاران و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی که توسط ستاد مبارزه با کرونا وضع شده است تصمیماتی اخذ شد.

پس از اتمام جلسه جلائیان به همراه معاونین و مسئولان ستادی مجموعه از زمین چمن طبیعی شماره یک و دو و سالن کشتی توفیق جهانبخت که در حال بازسازی است بازدید نموده و در خصوص رفع مشکلات و نیز اماکن در اختیار بهره برداران توصیه های خود را ارائه نموده و خواستار پیگیری و رفع موانع مشکلات پیش رو بهره برداران از معاونین مجموعه شد.

در این بازدید نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی و عباسی مسئول حراست مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved