سه شنبه, 24 تیر, 1399
TUESDAY, July 14, 2020
سه شنبه 24 دی
جلسه کمیته نظارت برعملکرد بهره برداران مجموعه شیرودی برگزار شد
جلسه کمیته نظارت برعملکرد بهره برداران مجموعه شیرودی برگزار شد
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران با حضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران مجموعه با حضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت مجموعه به منظور بررسی بندهای قراردادی و بخشی از موضوعات پیرامون نحوه ی عملکرد و وصول مطالبات ، همچنین رعایت قوانین و مقررات مطروحه در بندهای قرارداد در دفتر مدیریت برگزار شد.

کابلی در ابتدای جلسه ضمن تشکر و قدردانی از حضور سروران عزیز در خصوص فعالیتی که زمین های تنیس مجموعه دارند توضیحاتی را ارائه نمود.

ایشان در خصوص اینکه در تابستانها فعالیت کلاس های تابستانی بسیار خوب بوده و در ماه های دیگر سال نیز با مربیان و مراجعین نیز فعالیت صمیمانه ای دارند اشاره کرد و افزود بهره بردار زمین های تنیس با هزینه شخصی و بدون هیچ ادعایی نسبت به نوسازی سرویس های بهداشتی ، رختکن ، تعویض توری های دور زمین ها و رنگ آمیزی فضاهای موجود و ...اقدام نموده و از بهره برداران خوب مجموعه بوده و تمامی اعضای آن نیز از ایشان راضی می باشند و حتی یک شاکی از بهره بردار فعلی ما نداشتیم.

همدانی نیز در ادامه جلسه از توجه و عملکرد کابلی نسبت به مجموعه شیرودی تشکر کرده و در خصوص اینکه همه ما وظیفه داریم که به بهره برداران برای افزایش درآمدشان کمک کنیم افزود : به نظر بنده شرکت توسعه بایستی از بهره بردارانی که در طول مدت قرارداد خود عملکردی بسیار مثبت داشته اند بایستی بیشتر استفاده کند و حتما این موضوع را اینجانب انعکاس خواهم داد.

در ادامه ایشان در خصوص اینکه هدف از تشکیل این کمیته نظارت بیشتر و فعال ترشدن مجموعه ها در بحث پویایی عملکرد مثبت بهره برداران می باشد و اولین قدم آن نیز نظارت بر عملکرد تمامی بهره برداران است.

جلسه مذکور با حضور اعضاء کمیته همدانی ، شعبانلو ، کرمی و نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی و رمضان زاده مسئول حراست مجموعه در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی بیش از دو ساعت به طول انجامید و در ادامه اعضای کمیته به اتفاق کابلی از محیط داخلی و رختکن ها و فضاهای در اختیار مجموعه تنیس شیرودی بازدید نمودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved