یکشنبه, 04 فروردین, 1398
SUNDAY, March 24, 2019
یک شنبه 17 تیر
بازدید معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه از دیزین و شمشک
بازدید معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه از دیزین و شمشک
معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه و مشاور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پیست های اسکی دیزین و شمشک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی مجموعه های اسکی، صبح یکشنبه 17 تیرماه "فتح الهی" معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه به همراه "محتاج" مشاور مدیرعامل شرکت توسعه راهی پیست اسکی دیزین شدند تا از نزدیک در جریان وضعیت این پیست بین المللی قرار گیرند.

در حین این بازدید، مسئوولان داخلی پیست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته پس از پایان فصل زمستان، برنامه های آتی برای فصل جدید و پتانسیل های موجود برای بهره برداری بهتر از پیست دیزین، خدمت بازدیدکنندگان ارائه کردند.

ایشان در ادامه راهی پیست شمشک شده تا از نزدیک شاهد وضعیت این پیست قدیمی باشند. گفتنی است در این بازدید "باطبی" مسوول حسابرسی، "فدایی" مدیر تجهیز و امور تولیدی و تجاری و "هاشمی" مدیر امور اقتصادی و جذی مشارکت ها نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved