پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
یک شنبه 14 مهر
نشست کابلی با بهره بردار استخر روباز و بازدید سرزده از زمینهای تنیس
نشست کابلی با بهره بردار استخر روباز و بازدید سرزده از زمینهای تنیس
یکشنبه 14 مهر 1398 روز پرکار مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی؛

بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز یکشنبه 14مهرماه 1398 دیداری با حضور بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی با توفیق کابلی برگزار شد.

در این جلسه بررسی مشکلات ، برطرف کردن نواقص و اماکن ورزشی مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امروز نیز کابلی طی بازدیدی سر زده از زیمنهای تنیس و شنیدن صحبتهای بهره بردار آن در جریان موضوعات مربوطه قرار گرفته و مقرر شد تا نسبت به رفع گرفتگی آب راه های مورد بحث در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved