سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
چهار شنبه 17 بهمن
بازدید مهندس کریمی از گیت ها و نیمکت های ذخیره جدید ورزشگاه آزادی
بازدید مهندس کریمی از گیت ها و نیمکت های ذخیره جدید ورزشگاه آزادی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از قسمتهای مختلف استادیوم آزادی باز دید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، مهندس کریمی صبح روز چهارشنبه مورخ 17/11/97 قبل از شروع نیم فصل دوم مسابقات لیک برتر فوتبال و ساعتی مانده به دیدار پرسپولیس تهران و پدیده مشهد از قسمتهای مختلف استادیوم فوتبال شامل زمین چمن، نیمکتهای ذخیره تازه احداث شده، گیت های بلیط فروشی ورودی شرقی بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه دستورات لازم را جهت آماده سازی هر چه بهتر ورزشگاه آزادی برای دیدار امروز پرسپولیس و پدیده صادر نمود.

گفتنی است در این بازدید شعبانلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی و اکبرزاده مشاور مدیر عامل شرکت توسعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved