شنبه, 04 خرداد, 1398
SATURDAY, May 25, 2019
دو شنبه 21 خرداد
همکاری متقابل سازمان آتش نشانی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
همکاری متقابل سازمان آتش نشانی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نشست مدیران سازمان آتش نشانی استان تهران با "مهندس کریمی" مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ظهر دوشنبه 21 خرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه، در این نشست، "صائبی" مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل سازمان آتش نشانی با بیان اینکه 5 هزار نیرو در این سازمان مشغول به خدمت می باشند، درخواست نمود استفاده از امکانات ورزشی مجموعه های تحت پوشش شرکت توسعه برای فرماندهان ایستگاه های آتش نشانی محیا شود.

وی افزود: به منظور بررسی نکات ایمنی از منظر آتش نشانی، آماده ایم ضمن بازدید از سالن ها و بخش های مختلف مجموعه های ورزشی، کلاس های آموزشی ایمنی برای کارکنان شرکت توسعه برگزار نماییم.

سپس "دیبا" معاون منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی به بیان مشکلات موجود برای پرسنل این سازمان در هنگام برگزاری مسابقات در مجموعه ورزشی آزادی پرداخت و بر آموزش عمومی رایگان در مجموعه های ورزشی تاکید نمود. گفتنی است مجموعه ورزشی آزادی در محدوده منطقه یک عملیاتی این سازمان قرار دارد.

در ادامه "مهندس کریمی" با اعلام آمادگی جهت همکاری با سازمان آتش نشانی و برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی اظهار داشت: با توجه به لزوم انجام ورزش های بدنی و آمادگی جسمانی، استفاده از جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب در محدوده اختیاراتمان برای کارکنان سازمان آتش نشانی میسر می باشد.

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه در خاتمه گفت هماهنگی های لازم با سازمان آتش نشانی از طریق مدیران مجموعه های ورزشی صورت پذیرد.

گفتنی در این نشست "جلائیان" مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل و "رهگذر" مسئول پیگیری های ویژه و مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و همچنین "ملکی" سخنگو، "فرهمندی" معاون ستاد فرماندهی، "حاج اکبری" مسئول پیگیری های ویژه و "ماندنی" نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved