شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
سه شنبه 15 مهر
بررسی تکمیل پروژه های ورزشی استان گلستان
بررسی تکمیل پروژه های ورزشی استان گلستان
دیدار معاون عمرانی استاندار و مدیر کل ورزش گلستان با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/

معاون عمرانی استاندار گلستان به همراه مدیرکل ورزش و جوانان این استان با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس کریمی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، روز سه شنبه ۱۵ مهرماه غراوی معاون عمرانی استاندار گلستان به همراه برزمینی مدیر کل ورزش و جوانان این استان با حضور در دفتر مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص پروژه های ورزشی استان گلستان گفتگو کردند.

مهندس کریمی در این نشست تاکید نمود روند اجرایی پروژه های ورزشی استان گلستان تسریع شده و هر چه سریعتر آماده بهره برداری و افتتاح شوند.

مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی و اصل عربی مدیر فنی منطقه نیز در این جلسه حضور داشته و به ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه ها و مشکلات مربوطه جهت تخصیص اعتبارات لازم پرداختند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved