سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
چهار شنبه 17 بهمن
نتایج نهایی دور دوم انتخابات کمیته انضباطی شرکت
نتایج نهایی دور دوم انتخابات کمیته انضباطی شرکت
نتایج نهایی دور دوم انتخابات کمیته انضباطی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طبق اعلام مدیریت امور اداری در پایان دور دوم انتخابات کمیته انضباطی کارکنان شرکت توسعه که با مشارکت 32 درصدی کارکنان صورت پذیرفت، خانم سهیلا عنایت با 118 رای انتخاب شد.

یاداور می شود در پایان نتایج دور اول راحله پیچگاه به عنوان نماینده سرپرستان و محمد گلشنی اصل به عنوان نماینده کارکنان انتخاب شده بودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved