پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
دو شنبه 21 بهمن
یکدوره مسابقه دارت در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد
یکدوره مسابقه دارت در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، سالن افراسیابی میزبان پرسنل مجموعه ورزشی انقلاب

امروز ظهر یکدوره مسابقه دارت در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز دوشنبه 21 بهمن 1398 و پیرو تأکیدات صورت گرفته توسط کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی و هماهنگی های انجام شده توسط ملک نیا سرپرست معاونت ورزشی مجموعه یکدوره مسابقات دارت در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار گردید.

این مسابقات با هدف ایجاد شور و نشاط در بین پرسنل مجموعه و ایجاد شادابی و انگیزه در بین کارکنان و همچنین گرامی داشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انجام شد.

الف) در خاتمه نفرات برتر اول تا ششم در رده آقایان این دوره به شرح ذیل مشخص شدند :

1) زارع نیا - مسئول امور اداری و تدارکات مجموعه شیرودی- مقام اول: 245 امتیاز
2) گل خواجه - پرسنل خدمات مجموعه شیرودی - مقام دوم : 195 امتیاز
3) قدیری- پرسنل تأسیسات مجموعه شیرودی - مقام سوم : 185 امتیاز
4) محمودیان - مسئول اموال و انبار مجموعه شیرودی - مقام چهارم : 175 امتیاز
5) ذاکری - کارشناس ورزشی مجموعه شیرودی مقام پنجم : 164 امتیاز
6)سیاوشی - پرسنل تأسیسات مجموعه شیرودی – مقام ششم : 134 امتیاز

ب) در خاتمه نفرات برتر اول تا ششم در رده بانوان این دوره به شرح ذیل مشخص شدند :

1) تورانی- متصدی امور دفتری مجموعه شیرودی- مقام اول : 136 امتیاز
2) خلجیان- مسئول دفترمدیریت مجموعه انقلاب - مقام دوم : 126 امتیاز
3) خدارحمی- مجموعه انقلاب - مقام سوم : 119 امتیاز
4) اسماعیلی - پرسنل مجموعه شیرودی - مقام چهارم : 101 امتیاز
5) لک - مجموعه انقلاب مقام پنجم : 88 امتیاز
6) گنجی - مجموعه انقلاب – مقام ششم : 77 امتیاز

لازم به توضیح است آقای یوسف یونسی از پرسنل انتظامات مجموعه شیرودی که یکی از قهرمانان بنام این رشته و از بازیکنان هیئت دارت استان تهران هم می باشند در برگزاری این دوره از مسابقات همکاری و همراهی نمودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved