پنج شنبه, 01 فروردین, 1398
THURSDAY, March 21, 2019
سه شنبه 21 فروردین
بازدید مجدد مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
بازدید مجدد مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
از ادامه روند آماده سازی عملیات کاشت و نگهداری زمینهای چمن طبیعی شماره 1 و 2 ، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی

امروز سه شنبه مورخ 21 فروردین ماه 1397 ، مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه مهندس حسینی از نزدیک شاهد ادامه روند عملیات کاشت و نگهداری زمینهای چمن مجموعه که توسط پرسنل زحمتکش فضای سبز و خدمات مجموعه انجام می شود گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ عملیات کاشت و نگهداری زمینهای چمن طبیعی شماره 1 و 2 مجموعه از روز پنجشنبه مورخ 16 فروردین ماه 1397 آغاز و زیر کشت رفتن و آماده شدن آن جهت استفاده علاقمندان حدودا تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است در این بازدید مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، مهندس حسینی ، رضا باقری معاون پشتیبانی و مرتضی آذرخوش مسئول قراردادها و حقوقی مجموعه نیز ایشان را همراهی می کردند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved