شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
شنبه 19 مهر
دیدار معاونان سازمان زیباسازی شهر تهران با جلائیان
دیدار معاونان سازمان زیباسازی شهر تهران با جلائیان
بررسی طرح های عمرانی در دست اقدام؛

معاونان سازمان زیباسازی شهر تهران با مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو نمودند .

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز شنبه 19 مهر 1399، غفاریان معاون مالی و اداری ، کاظمی معاون امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران با جلائیان مدیرمجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو نمودند.

در این نشست که در محل دفتر مدیریت مجموعه انجام شد ،غفاری و کاظمی در خصوص همکاریهای فی مابین مجموعه ورزشی شهید شیرودی و سازمان زیباسازی مباحثی را مطرح نمودند.

در ادامه جلائیان ضمن خوش آمدگویی و تشکر و قدردانی از پرسنل زحمتکش شهرداری در خصوص مسائل زیباسازی مجموعه به بحث و تبادل نظر پرداخته و خواستار اجرای هرچه سریعتر طرح های عمرانی در دست اقدام مجموعه شدند.

در این جلسه که به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید، نیل آبکن معاون پشتیبانی و پیچگاه سرپرست امور اداری و تدارکات مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved