چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
چهار شنبه 20 تیر
تاکید مهندس کریمی بر صرفه‌جویی در انرژی
تاکید مهندس کریمی بر صرفه‌جویی در انرژی
در بازدید از واحدهای دفترمرکزی صورت گرفت؛

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از واحدهای مختلف دفترمرکزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت، ظهر سه شنبه 19 تیرماه مهندس کریمی به منظور بررسی وضعیت انرژی برق و رعایت صرفه جویی آن، واحدهای مختلف دفترمرکزی را مورد بازدید قرار داد.

کاهش مصرف انرژی با استفاده از لامپ های کم مصرف تر برای روشنایی اتاق ها و صرفه‌جویی در انرژی برای پایین آوردن فشار وارد بر محیط و کاهش هزینه‌های شرکت از جمله مواردی بود که مهندس کریمی بر آن تاکید ویژه ای نمود.

گفتنی است در این بازدید "رهگذر" مسوول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی و "جنتی" مدیر امور اداری، مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved