جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
سه شنبه 21 آبان
طی بازدیدی سرزده کابلی از برخی اماکن مجموعه دیدن نمود
طی بازدیدی سرزده کابلی از برخی اماکن مجموعه دیدن نمود
چندمین بازدید متوالی مدیر مجموعه، طی روزهای اخیر صورت گرفت

در بازدید امروز برخی مشکلات خوابگاه انتظامات ، زمین چمن طبیعی شماره یک و پارک نمودن خودروها در جلوی درب اصلی مجموعه بررسی شد.

معاونین و مدیران ستادی مجموعه امروز با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی طی جلسه ای دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، در همین راستا امروز سه شنبه 21 آبان ماه 1398 پس از جلسه ای که در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد از برخی اماکن مجموعه نیز بازدید نمودند.

کابلی طی بازدیدی سر زده از خوابگاه پرسنل انتظامات و همچنین زمین چمن طبیعی شماره یک و همچنین از جلوی درب اصلی مجموعه باتوجه به پارک نمودن برخی مراجعین جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی مواردی را تأکید و مقرر شد تا نسبت به موضوعات مطروحه پس از بررسی، نسبت به رفع آنها اقدام گردد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved