یک شنبه 19 آبان برگزاری مناقصه فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی  
   
  مناقصه فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی صبح امروز یکشنبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مناقصه انتخاب پیمانکار برای فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی صبح امروز یکشنبه ۱۹ آبان ماه با حضور مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی و کابلی مدیر مجموعه مربوطه برگزار و پیمانکار منتخب معرفی شد.

گفتنی است در این جلسه رضایی مدیر قراردادها، نمایندگان ذیحساب طرح های عمرانی و حراست، مجموعه شهید شیرودی و فنی و مهندسی نیز حضور داشتند.