یک شنبه 26 فروردین فدراسیون اسکیت در جهت حمایت از کالای ایرانی  
   
  بهمن محمدرضایی: تولیدکنندگان داخلی محصولات اسکیت در چتر حمایتی فدراسیون قرار دارند

رئیس فدراسیون اسکیت گفت: تمامی تولیدکنندگان داخلی محصولات این رشته ورزشی در چتر حمایتی همه جانبه این فدراسیون قرار دارند. همچنین تمامی ورزشکارانی که از محصولات تولید داخل استفاده نمایند شامل تخفیفات ویژه می شوند تا این امر موجب رونق و حمایت تولیدکنندگان داخلی شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکیت: بهمن محمدرضایی رئیس فدراسیون اسکیت در راستای نامگذاری سال ۱۳۹۷ با عنوان سال حمایت از کالای ایرانیگفت: فدراسیون اسکیت براساس منویات مقام معظم رهبری، تمام امور خود را طبق شعار سال “حمایت از کالای ایرانی” جهت اقتدار بیشتر ملی؛ سر لوحه کار قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: تمامی تولیدکنندگان داخلی محصولات این رشته ورزشی در چتر حمایتی همه جانبه این فدراسیون قرار دارند. در سال گذشته نیز بیشترین تبلیغات این فدراسیون برای تهیه و خرید محصولات تولید داخلی بوده که دارای استاندارد های لازم نیز می باشند.

رئیس فدراسیون اسکیت گفت: این فدراسیون با تولید کنندگان داخلی تفاهم نامه ای را به امضاء رسانده است که بر طبق این تفاهم نامه تمامی ورزشکارانی که از محصولات تولید داخل استفاده نمایند شامل تخفیفات ویژه می شوند تا این امر موجب رونق و حمایت تولیدکنندگان داخلی شود.

محمد رضایی اظهار داشت: فدراسیون اسکیت به عنوان یک خانواده بسیار بزرگ ورزشی که دارای خیل عظیم طرفداران در سطح کشور می باشد با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری این سال به نام حمایت از کالای ایرانی در این مسیر گامهای مهمی برداشته است و این شعار را جهت اقتدار بیشتر ملی در سرلوحه کارهای خود قرار داده است.