چهار شنبه 19 دی دیدار بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی با کابلی  
   
  برخی از بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، ظهر چهارشنبه 19دی ماه 1397 دیداری با حضور بهره برداران فعلی و آتی زمینهای تنیس مجموعه ورزشی شهید شیرودی با توفیق کابلی برگزار شد.

این جلسه پیرو دیدار دیروز سه شنبه 18 دی ماه 1397 که در دفتر آقای مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار گردید تشکیل شد.

در این جلسه باقری معاون پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی ، زارع نیا سرپرست امور اداری و تدارکات ، مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی ، ابراهیمیان بهره بردار فعلی و معظم بهره بردار آتی نیز حضور داشتند ، که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظر حاضرین با تنظیم صورتجلسه ای به پایان رسید.

لازم به توضیح است این جلسه به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید.