چهار شنبه 26 شهریور پیام تسلیت مهندس حسن کریمی به رئیس کمیته ملی المپیک  
   
  مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در پیامی درگذشت برادر دکتر صالحی امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت حسن کریمی آمده است:

با دریغ و تاسف فراوان، خبر درگذشت برادر گراميتان، موجب اندوه اینجانب، مدیران و کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور شد.
ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و وابستگان مصیبت دیده، برای ایشان غفران ابدی و برای خانواده آن مرحوم، صبر و سلامتی از خداوند سبحان مسئلت دارم.