چهار شنبه 18 فروردین ️بازدید مهندس رحمتی از سالن ۶۰۰۰ نفری استان البرز  
   
  معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن‌ ورزشی کشور از آخرین مراحل ساخت سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفری کرج بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن‌ ورزشی کشور، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ فرودین ماه مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت به همراه تقی زاده مدیر منطقه فنی و مهندسی با حضور در سالن ۶۰۰۰ نفری در حال ساخت در مجموعه ورزشی انقلاب کرج از آخرین مراحل ساخت این سالن ورزشی بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید پیمانکار و مشاور پروژه در خصوص کارهای انجام شده توضیحاتی را برای حاضرین ارائه نمودند.

کار ساخت سالن ۶۰۰۰ نفری البرز از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است و در صورت رفع موانع مالی و تامین اعتبار در سال جاری افتتاح خواهد شد.