چهار شنبه 18 فروردین تعطیلی کلیه اماکن ورزشی مجموعه شهید شیرودی تا اطلاع ثانوی؛  
   
  " اطلاعیه مهم "

به گزارش روابط عمومي مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ با توجه به بخشنامه مهم ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا، كليه فعالیتهای ورزشی اماكن مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی تا اطلاع ثانوي تعطيل مي باشد.