چهار شنبه 24 خرداد در هفته نامه کیهان ورزشی شنبه ۲۷ خرداد ماه منتشر می شود  
   
  گزارش کامل بیست و دومین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام مرحوم یونس شکوری در هفته نامه کیهان ورزشی.شنبه ۲۷ خرداد ماه سالجاری منتشر می شود.