شنبه 27 خرداد بازدید مهندس مدبر و دکترداورزنی از اماکن قایقرانی مجموعه ورزشی آزادی  
   
  مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، اماكن فدراسيون قايقرانى مستقر در مجموعه ورزشی آزادی را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت، ظهر شنبه 27 خرداد ماه، مهندس مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و دكتر داورزنى معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری جلسه در دفتر مدیریت مجموعه آزادی از اماكن فدراسيون قايقرانى مستقر در مجموعه ورزشی آزادی بازدید کردند.

ایشان در ادامه جلسه ای نیز با رييس، نايب رييس، دبير واعضاى هيئت رييسه این فدراسیون برگزار و بر همکاری دو جانبه جهت اعتلای این ورزش قهرمانی، تاکید نمودند.