چهار شنبه 19 دی حضور سرپرست هیئت هندبال استان تهران در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی  
   
  سرپرست هئیت هندبال استان تهران با حضور در دفتر مدیریت مجموعه با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ امروز چهارشنبه 19 دی ماه 1397 ، صداقت سرپرست هیئت هندبال استان تهران با حضور در دفتر کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار کابلی در خصوص مباحث مختلف مجموعه و رشته هندبال مواردی را به ایشان تأکید کردند.

در ادامه صداقت درباره موضوعات مربوط به هیئت و رشته مربوطه مواردی را مطرح نمودند.

این دیدار و گفتگو به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید.