یک شنبه 03 اسفند بازدید میدانی جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی از اماکن ورزشی  
   
  بررسی وضعیت اماکن و انبارهای مجموعه ؛

باحضور مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی وضعیت اماکن مجموعه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز یکشنبه 3 اسفندماه 1399، پس از جلسه داخلی معاونین و مسئولین مجموعه که با حضور مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار شد، جلائیان به همراه معاونین و مسئولان ستادی از مجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبکانیان بازدید و توضیحاتی را ارائه نمود.

شایان ذکر است ایشان اعلام نمود اموال بلااستفاده مجموعه در لیست اموال مازاد قرار گیرد و در صورتیکه هرکدام از مجموعه ها درخواست استفاده از آنها را داشته باشند نقل و انتقال صورت پذیرد.

ضمن اینکه نیمکت های جدیدی جهت رفاه حال مراجعین در سطح مجموعه نصب گردید.


در این بازدید نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی ، عباسی مسئول حراست ، پیچگاه رئیس امور اداری و تدارکات ، خلیلی مسئول مالی ، سهرابی مسئول دفتر فنی و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.