دو شنبه 20 شهریور نمازخانه مرکزی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی صورت گرفت ؛  
   
  برگزاری مراسم "جشن عید غدیر "


با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته از سوی مجموعه " جشن عید غدیر" با حضور عاشقان ولایت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، به همت مدیریت مجموعه ، مراسم جشنی به مناسبت "عید امامت و ولایت" در نمازخانه مرکزی مجموعه بعد از اقامه نماز ظهر وعصر به امامت آقای نواب کاشانی برگزار گردید.

این مراسم با حضور روسای فدراسیونهای ورزشی و هیئتهای مستقر ، کارمندان و پرسنل زحمتکش مجموعه برگزار گردید.