دو شنبه 21 مهر مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی به صورت وبینار۲۳مهر برگزار می شود  
   
  مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ به صورت وبینار در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، در این مجمع که ساعت ۱۴ برگزار می شود، اعضای مجمع به صورت وبینار به بررسی عملکرد سال ۹۸ و ارزیابی برنامه های آتی می پردازند.