دو شنبه 09 تیر جلسه داخلی سرپرست مجموعه با معاونین و مسئولان ستادی  
   
  بازدید میدانی جلائیان از اماکن ورزشی/

جلسه داخلی معاونین و مسئولان ستادی امروز با سرپرست مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز دوشنبه 9 تیرماه 1399، جلسه داخلی معاونین و مسئولین مجموعه با حضور جلائیان سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص نظارت بر اماکن ورزشی پس از بازگشایی و نحوه ارائه خدمات به مراجعین و ورزشکاران تصمیماتی اخذ شد و قرار شد امکانات رفاهی پرسنل نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه مقرر شد برخی پرسنل خانم مجموعه در کنترل و نظارت بر اماکن ورزشی مختص بانوان با معاونت ورزشی همکاری داشته باشند.

پس از اتمام جلسه جلائیان به همراه معاونین و مسئولان ستادی مجموعه از استخر شهید تاجیکی بازدید و بهره بردار در خصوص فعالیتهای بازسازی این استخر شامل رنگ آمیزی ، تعمیرات سونای خشک و بخار و ... توضیحاتی را ارائه کردند و جلائیان در خصوص رفع مشکلات و نیز اماکن در اختیار بهره بردار تذکراتی ارائه نمودند.

در این بازدید نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی و رضایی مسئول دفتر فنی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.