شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
ادامه مراحل شستشوی دیوارهای استادیوم مجموعه ورزشی شهید شیرودی باهمکاری سازمان زیباسازی شهر تهران
نمایش جزئیات
1399/07/30
مراحل آماده سازی آب نما در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان
نمایش جزئیات
1399/07/30
جلسه در خصوص کارشناسی و احداث کمپ تیم های ملی جودو در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان
نمایش جزئیات
1399/07/30
نمایی زیبا از فضای سبز مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1399/07/29
شستشوی دیوارهای استادیوم مجموعه ورزشی شهید شیرودی باهمکاری سازمان زیباسازی شهر تهران
نمایش جزئیات
1399/07/29
سرویس و تنظیم مشعلهای موتور خانه هیاتها توسط نمایندگی
نمایش جزئیات
1399/07/24
بازدید سرزده جلائیان باتفاق معاونین و مدیران ستادی از دفاتر فنی ، خدمات و تاسیسات مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1399/07/22
دیدارهای جلائیان با بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1399/07/20
جلسه و بازدید مدیران ارشد سازمان زیباسازی شهر تهران از مجموعه ورزشی شهید شیرودی در خصوص طرح های عمرانی در دست اقدام
نمایش جزئیات
1399/07/20
حضور معاونان سازمان زیباسازی شهرتهران در دفتر جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1399/07/19
حضور مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور باتفاق جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین
نمایش جزئیات
1399/07/16
برگزاری مراسم اهداء خون در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی- بخش دوم
نمایش جزئیات
1399/07/15
...
صفحه 1 از 131 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved