پنج شنبه, 28 دی, 1396
THURSDAY, January 18, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
تودیع و معارفه معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
نمایش جزئیات
1396/10/26
سفر وزیر ورزش و جوانان به اتفاق مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری امان ورزشی کشور و هیئت محترم همراه به خراسان رضوی
نمایش جزئیات
1396/10/21
دیدار وزیر ورزش و جوانان با نماینده سمن های استان های اردبیل و چهارمحال بختیاری
نمایش جزئیات
1396/10/20
بازدید مهندس کریمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد-چهار شنبه 20 دی
نمایش جزئیات
1396/10/20
مراسم پیکر استاد هاشمی پیشکسوت ورزش دوومیدانی-دو شنبه 18 دی
نمایش جزئیات
1396/10/18
بازدید مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه ورزشی آزادی-دو شنبه 18 دی
نمایش جزئیات
1396/10/18
جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان
نمایش جزئیات
1396/10/13
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از کلیه واحدهای معاونت فنی و مهندسی
نمایش جزئیات
1396/10/12
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی شهید کشوری
نمایش جزئیات
1396/10/12
مراسم معارفه رئیس جدید فدراسیون بوکس
نمایش جزئیات
1396/10/10
تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با حضور دکتر سلطانی فر- بخش دوم
نمایش جزئیات
1396/10/10
تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با حضور دکتر سلطانی فر- بخش اول
نمایش جزئیات
1396/10/10
...
صفحه 1 از 22 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved