جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
جلسه کمیته منابع انسانی در دفتر معاونت پشتیبانی
نمایش جزئیات
1398/04/26
جلسه بررسی وضعیت استادیوم های ورزشی سراسر کشور با حضور مهندس کریمی
نمایش جزئیات
1398/04/24
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - زمین چمن طبیعی شماره یک- بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/04/24
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - زمین چمن طبیعی شماره یک- بخش اول
نمایش جزئیات
1398/04/24
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - زمین چمن طبیعی شماره یک
نمایش جزئیات
1398/04/24
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - زمین چمن طبیعی شماره دو
نمایش جزئیات
1398/04/23
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - زمین چمن طبیعی شماره یک
نمایش جزئیات
1398/04/23
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - کلاس های تابستانی استخر شهید نوفلاح
نمایش جزئیات
1398/04/23
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - زمین چمن مصنوعی شماره یک
نمایش جزئیات
1398/04/23
مسابقات لیگ وان کاراته آقایان در سالن شهید افراسیابی - بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/04/22
مسابقات لیگ وان کاراته آقایان در سالن شهید افراسیابی - بخش اول
نمایش جزئیات
1398/04/22
تجمع با شکوه دختران انقلاب در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش چهارم
نمایش جزئیات
1398/04/22
...
صفحه 1 از 86 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved