جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
ضدعفونی ، شست و شوی و و گندزدایی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برای پیشگیری از ویروس کرونا - بخش دوم
نمایش جزئیات
1399/04/18
ضدعفونی ، شست و شوی و و گندزدایی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برای پیشگیری از ویروس کرونا - بخش اول
نمایش جزئیات
1399/04/18
شور و هیجان جوانی در کلاسهای تابستانی مجموعه شیرودی-زمین چمن مصنوعی شماره یک
نمایش جزئیات
1399/04/16
نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل شرکت توسعه
نمایش جزئیات
1399/04/16
حضور مهندس کریمی و معاونین ستادی شرکت توسعه در مجموعه شهید شیرودی - بخش دوم
نمایش جزئیات
1399/04/15
حضور مهندس کریمی و معاونین ستادی شرکت توسعه در مجموعه شهید شیرودی - بخش اول
نمایش جزئیات
1399/04/15
دومین جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور جلائیان سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1399/04/14
بازدید مدیر عامل شرکت توسعه از پروژه های عمرانی مجموعه شهید کشوری
نمایش جزئیات
1399/04/14
دیدار رحیمی ذیحساب طرح های عمرانی با جلائیان سرپرست مجموعه و بازدید از برخی اماکن
نمایش جزئیات
1399/04/10
بازدید دکتر ضرغامی مدیرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران از مجموعه ورزشی شهید شیرودی باتفاق جلائیان سرپرست مجموعه
نمایش جزئیات
1399/04/10
بازدید میدانی جلائیان سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی از اماکن مجموعه
نمایش جزئیات
1399/04/09
جلسه داخلی معاونین و مسئولان ستادی با سرپرست مجموعه
نمایش جزئیات
1399/04/09
...
صفحه 1 از 119 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved