جمعه, 09 اسفند, 1398
FRIDAY, February 28, 2020
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
گزارش ویدئویی از بازدید مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه از سالن های کشتی و سنگ نوردی-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/12/07
گزارش ویدئویی از بازدید مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه از سالن های کشتی و سنگ نوردی-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/12/07
حضور مهندس کریمی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/12/07
حضور مهندس کریمی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش اول
نمایش جزئیات
1398/12/07
بررسی بحث BOLT سالن های اجتماعات و همایش شیرودی
نمایش جزئیات
1398/12/06
بازدید کابلی به همراه معاونین و مدیران ستادی از موتورخانه ژیمناستیک و استخر روباز قهرمانی
نمایش جزئیات
1398/12/05
گزارش ویدئویی از بازدید کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه از برخی اماکن مجموعه شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/12/03
حضور جلائیان،همدانی ، جمالی و شعبانلو در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/11/29
راه اندازي هواساز سالن بوكس شهید همت پس از ٢٠ سال توسط پرسنل برق و تأسیسات مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/11/29
اطلاعیه مزایده های جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نمایش جزئیات
1398/11/28
بازدید کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی از برخی اماکن
نمایش جزئیات
1398/11/27
نشست کابلی با بهره بردار استخر روباز قهرمانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/11/27
...
صفحه 1 از 113 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved