یکشنبه, 30 اردیبهشت, 1397
SUNDAY, May 20, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
مجمع عمرانى شركت توسعه باحضور وزیر ورزش وجوانان
نمایش جزئیات
1397/02/29
دیدار مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه با استاندار خراسان شمالی
نمایش جزئیات
1397/02/26
بازدید مهندس کریمی از روند آماده سازی ورزشگاه آزادی
نمایش جزئیات
1397/02/25
حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/02/22
پخش نشست خبری مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت از شبکه پنج سیما در خصوص مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1397/02/22
حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش دوم
نمایش جزئیات
1397/02/22
حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش اول
نمایش جزئیات
1397/02/22
گزارش نشست خبری مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت از شبکه خبر سیما
نمایش جزئیات
1397/02/19
عملیات سرویس و پاک سازی پست های برق مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/02/18
تشییع پیکر فرخ رحمدل پیش‌کسوت نام آشنای کوه‌نوردی
نمایش جزئیات
1397/02/18
بازدید مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت از پروژه های ورزشی کرمانشاه و کردستان
نمایش جزئیات
1397/02/16
مصاحبه مهندس کریمی درخصوص روز درختکاری وکارهای انجام شده درمجموعه های ورزشی
نمایش جزئیات
1397/02/16
...
صفحه 1 از 30 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved