چهارشنبه, 13 فروردین, 1399
WEDNESDAY, April 1, 2020
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
نصب بنرهای شعار سال 1399 به نام «جهش تولید» و نام گذاری آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1399/01/06
نشست پایان سال مهندس کریمی با معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نمایش جزئیات
1398/12/27
بازدید مهندس کریمی از سالن بدنسازی بانوان مجموعه انقلاب
نمایش جزئیات
1398/12/24
بازدید کابلی با همراهی عباسی از برخی اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/12/24
گزارش ویدئویی بازدید سرزده کابلی از مرکز اورژانس مستقر در مجموعه
نمایش جزئیات
1398/12/20
بازدید سرزده کابلی از مرکز اورژانس مستقر در مجموعه
نمایش جزئیات
1398/12/20
نشست کابلی مدیرمجموعه با شرکت مهندسین مشاور ماهر
نمایش جزئیات
1398/12/19
گزارش ویدئویی از ضدعفونی و گندزدایی قسمت های مختلف مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/12/19
ضدعفونی و گندزدایی مجدد قسمت های مختلف مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/12/17
برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور کابلی ، معاونین ، مسئولان ستادی و پرسنل مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/12/14
گزارش ویدئویی از برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور کابلی ، معاونین ، مسئولان ستادی و پرسنل مجموجه
نمایش جزئیات
1398/12/14
تودیع و معارفه مسئول حراست مجموعه شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/12/14
...
صفحه 1 از 114 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved