چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
تودیع سرپرست و معارفه مدیر جدید مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1398/03/01
افتتاح سالن فيرورق و ورزشگاه سلماس استان آذربایجان غربی توسط وزیر ورزش و جوانان
نمایش جزئیات
1398/03/01
حضور بهره برداران استخرهای شهیدان تاجیکی و نوفلاح در دفتر کابلی
نمایش جزئیات
1398/03/01
زمین چمن طبیعی شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی پس از ترمیم و بهسازی
نمایش جزئیات
1398/03/01
تعویض و تعمیر پمپ های کف کش استخر شهید تاجیکی (مخصوص بانوان)
نمایش جزئیات
1398/03/01
زمین چمن طبیعی شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی پس از ترمیم و بهسازی
نمایش جزئیات
1398/03/01
افطار آسمانی در پانزدهمین شب ماه مبارک رمضان در مجموعه شیرودی
نمایش جزئیات
1398/03/01
چهارمین جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور مدیر مجموعه در دفتر مدیریت مجموعه
نمایش جزئیات
1398/02/31
افطار آسمانی در چهاردهمین شب ماه مبارک رمضان در مجموعه شیرودی
نمایش جزئیات
1398/02/31
برگزاری مناقصات عمرانی با حضوز معاونین شرکت
نمایش جزئیات
1398/02/30
جلسه نحوه اجرای طرح جامع و بررسی کارهای انجام شده توسط مشاور مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/02/30
افطار آسمانی در سیزدهمین شب ماه مبارک رمضان در مجموعه شیرودی
نمایش جزئیات
1398/02/30
...
صفحه 1 از 77 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved