پنج شنبه, 04 بهمن, 1397
THURSDAY, January 24, 2019
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
برگزاری چهار مزایده جاری مجموعه ورزشی انقلاب
نمایش جزئیات
1397/11/03
بازدید مهندس کریمی از وضعیت طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان
نمایش جزئیات
1397/11/03
بازدید مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت از مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1397/11/02
عملیات شارژ کپسول های آتش نشانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/11/02
نشست تخصصی توسعه، نگهداری و بهره برداری اماکن ورزشی در هتل المپیک
نمایش جزئیات
1397/11/01
برگزاری کمیسیون های عمرانی و جاری با حضور معاونین شرکت
نمایش جزئیات
1397/11/01
انتخابات کمیته انضباطی کارکنان شرکت توسعه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/10/30
نشست کمیته فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
نمایش جزئیات
1397/10/29
جلسه مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی با اعضاء دفتر فنی
نمایش جزئیات
1397/10/26
بازدید مهندس کریمی از محوطه مجموعه ورزشی انقلاب
نمایش جزئیات
1397/10/26
نشست مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت با کارکنان انتظامات مجموعه ورزشی انقلاب
نمایش جزئیات
1397/10/26
حاجوی و کابلی میهمانان ویژه فینال مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام زنده یاد یونس شکوری
نمایش جزئیات
1397/10/25
...
صفحه 1 از 58 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved