سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
دو شنبه 21 تیر
آخرین وضعیت سالن 6000 نفری آماده افتتاح سردار سپهبدحاج قاسم سلیمانی (شیراز)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved