یکشنبه, 04 فروردین, 1398
SUNDAY, March 24, 2019
دو شنبه 04 تیر
حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونین، نمایندگان مجلس، رئیس کمیته ملی المپیک و مسئولین استانداری تهران در سالن 12 هزار نفری آزادی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved