یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
دو شنبه 04 تیر
حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونین، نمایندگان مجلس، رئیس کمیته ملی المپیک و مسئولین استانداری تهران در سالن 12 هزار نفری آزادی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved