شنبه, 16 آذر, 1398
SATURDAY, December 7, 2019
سه شنبه 05 آذر
مراسم گرامیداشت هفته بسیج در وزارت ورزش و جوانان با حضور بسیجیان شرکت توسعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved