پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
پنج شنبه 07 آذر
مرحله دوم بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپلو کشور پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
استخرهای بین المللی 9 دی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved